Bomässan i Branäs 29/10 2011 Bomässan i Branäs 29/10 2011
Grävning av nytt avlopp och infiltration Hösten 2013
Grävning av jordvärme december 2012 -18° och 30cm tjäle