Priser och villkor

FÖR PRIVATPERSONER OCH LÖPANDE ARBETEN.

PRISER INKLUSIVE MOMS:

Grunddebitering för VVS-montör: 705 kr per timme

Grunddebitering för certifierad kyl-montör med behörighet för kylmedia och specialkompetens värmepump: 810 kr per timme

Servicebil: Resor debiteras med 100kr per mil.

Minimidebitering för alla arbeten är 1 hel timme.

Tiden för arbete startar med utgång från våra lokaler i Ambjörby,  och innefattar lastning av servicebil, restid, arbetstid och dokumentering av tidåtgång och använt material, samt resa tillbaka till oss.

I debiteringstiden ingår lön, avtalsförsäkringar, entreprenadförsäkringar och resor under ordinarie arbetstid kl 07.00 – 16.00.


BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkor 20 dagar för privatpersoner om inget annat anges.                                                                                                Därefter debiteras ränta och förseningsagifter samt eventuell inkassoavgift.


ROT-AVDRAG

Om ROT-avdrag ska göras måste ni meddela oss i förväg, vi behöver veta :

  • Personnummer på den som är registrerad ägare till fastigheten ( kan vara flera personer ) 
  • Fastighetsbeteckning  ( t ex.  VILLATOMTEN 1:1 )  om du bor i villa, 

Se mera om ROT under fliken ”ROT-avdrag”

Vi begär ersättning på skattereduktionsbeloppet från Skatteverket efter att du betalat din faktura. Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter, eftersom vi annars inte får ut avdraget belopp från Skatteverket och då tillfaller betalkravet er. Avslår Skatteverket ROT-ansökan ska beställaren omgående betala återstående belopp på fakturan.

Vid utebliven betalning av fakturan så faller rätten till att använda er av Rot-avdrag bort och eventuella krav ställs på er av det totala beloppet.