Funderar du på att sätta in en värmepump?
Det finns flera alternativ på värmepumpar och det viktigaste vid valet av pump är att den tillgodoser dina behov. Det är många faktorer som spelar in under valet av värmepump; Hur bor du, hur många är ni i hushållet, hur stort är behovet av varmvatten? Tack vare Thermia kan vi erbjuda flera smarta lösningar på att tillgodose just ditt värmebehov.

Vi hjälper dig gärna med rådgivning inför valet av ny värmepumt!

Bergvärme

En bergvärmepump använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden - energi som kan användas för att värma upp huset och varmvattnet. Att hämta energi från berggrunden är den vanligaste lösningen. Hål borras i berget där rör sänks ned till 100-200 meters djup.

OBS! En vanlig myt om bergvärme är att värmen inte räcker om många i grannskapet redan har borrat. Så är det inte. Jordens förmåga att lagra värme är näst intill oändlig - och den räcker åt alla.

Fördelar med bergvärmepump:

 • Det behövs ingen stor tomt.
 • Hålet i berget har en jämn temperatur hela året.
 • Liten inverkan på tomten.
 • Ger möjlighet till kyla.

 

Markvärme

Markvärmepumpen, som även kallas jordvärmepump, tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i markytan, via en slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja en markvärmelösning.

Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Energin hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärmen. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden.

Fördelar med markvärmepump:

 • Ingen borrning behövs.
 • Lägre installationskostnad än för bergvärme.
 • Markslingan har en jämn temperatur hela året.
 • Ger möjlighet till kyla.

 

Luftvärme

Med en luftvärmepump slipper du både borra och gräva. I stället tar du upp energi direkt från omgivningsluften med hjälp av en luftmodul. För att få ett komplett system som täcker hela värmebehovet, och även ger varmvatten, krävs att luftvärmepumpen är en så kallad luft/vattenvärmepump. En luft/luftvärmepump däremot kan endast ses som ett komplement till annan uppvärmning och kan ej producera varmvatten.En luftvärmepump ger inte lika hög verkningsgrad när det är ordentligt kallt utomhus.

Fördelar med luftvärmepump:

 • Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra.
 • Lägre investeringskostnad.
 • Ingen påverkan på tomten.
 • Normalt ingen anmälningsplikt till kommunens  miljö- och hälsoskyddsnämnd.

 

Läs mer om värmepumpar på Thermia.se